Keurmerk Transport & Logistiek

Een teken van vakmanschap en duurzaamheid!

Strenge eisen waarborgen topkwaliteit

Het verkrijgen van het Keurmerk Transport & Logistiek gaat niet over één nacht ijs. Het voorbereiden van de certificering vergt, afhankelijk van het bedrijf zo’n zes tot twaalf maanden intensieve aandacht. Is het keurmerk eenmaal behaald, dan volgt elk jaar een schriftelijke audit en wordt het bedrijf elke drie jaar opnieuw helemaal doorgelicht. De audits worden natuurlijk uitgevoerd door een onafhankelijk, extern certificatiebureau. Zo wordt de goede naam én de waarde van het keurmerk voor certificaathouders en hun klanten bewaakt. Zaken doen met transportondernemingen die het keurmerk voeren, betekent zaken doen met betrouwbare vakmensen die u niet alleen kwaliteit garanderen, maar die ook hun steentje bijdragen aan het milieu en de maatschappij. Transport en Logistiek Nederland noemt dat vernieuwend ondernemen. Sámen gaan we voor een
duurzame en rendabele toekomst.

Wat doen keurmerkhouders aan vernieuwend ondernemen?

• reduceren van emissies zoals CO2
• bijdragen aan (verkeers)veiligheid
• zorgen voor goed werkgeverschap
• realiseren van continuÏteit
• werken aan een goed imago

Houders van het Keurmerk Transport & Logistiek maken structureel werk van zulke thema’s. Het logo laat zien dat keurmerkhouders staan voor vakmanschap en duurzaamheid. Dat is de lading van vernieuwend ondernemen, gewoon, beter met Brink!