Kostenraming vervoer 2016

Kostenraming:

De te verwachten kostenstijgingen zijn gebaseerd op de ramingen van het Centraal Planbureau zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenningen 2016. De verwachte kostenstijging in 2016 exclusief brandstofkosten bedraagt tussen 2,6% (regiewerk) en 3,2% (fijnmazige distributie).

Dieselolieprijs:

Fluctuaties van de dieselolieprijs zijn onvoorspelbaar en worden daarom separaat berekend door middel van een dieselolietoeslag. Het gemiddelde percentage t/m september 2015 is ten opzichte van vorig jaar met 3,3% gedaald.

Tolheffing België:

Voor onze zware voertuigen zal er in België vanaf april 2016 een tolheffing van kracht worden van 12,8 eurocent per kilometer op alle autosnelwegen alsmede een aantal hoofdwegen. Bovendien geldt er op binnenstedelijke trajecten in Brussel een tarief van 20,3 eurocent per kilometer. De impact van deze maatregel is ca. 2 tot 2,5% toeslag op onze distributie tarieven voor België.

Mochten zich in de tussentijd nog belangrijke wijzigingen voordoen dan zullen wij u daarover zsm informeren.